Iets voor u - De vrije Noorderlingen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Iets voor u

Iets voor u
 
Het levenspad kent vele kruispunten, waarop men als individu een keuze
moet maken. Een bekend kruispunt is bijvoorbeeld de puberteit,
waarbij een jongere zich los wil maken van de ouders.
Soms gaat dit makkelijk en kort durend maar vaak heel moeilijk en tergend
langzaam. Waarom eigenlijk en wat valt er te kiezen?
Ieder individu is uniek en zal vanuit zijn of haar eigen natuur een keuze maken.
Niet alleen de jongere, maar ook de ouders. Feitelijk is het de keuze tussen
onvoorwaardelijke liefde (aangeboren ouder-kind relatie) en absolute
vrijheid (geboorterecht). In dit geval is de keuze niet gemakkelijk omdat de
twee grootheden elkaar deels overlappen. Deze overlapping is per definitie de
morele verantwoordelijkheid van de mens. Immers, voor onvoorwaardelijke
liefde zul je iets van je vrijheid moeten opofferen en voor absolute vrijheid
zul je iets van de onvoorwaardelijke liefde moeten prijsgeven.
Het individu dat zich hiervan niet bewust is, denkt alleen te verliezen en
raakt in conflict.
Wie zich wel bewust is van zijn of haar morele verantwoordelijkheid komt
tot een balans van beide grootheden en zal in staat zijn te manoeuvreren
in het overlappende domein. Vanaf hier komt U als volwassen mens in beeld.


Als we voorgaande als gegeven zien en het gaan projecteren
op ons leefsysteem bestuurd door de overheid, dan wordt het duidelijk
waarom er zoveel chaos - en conflictsituaties zijn, zonder enig uitzicht op
herstel. We vervangen de rol van ouders door de overheid/staat.
De puberrol gaat naar de misleidende naam van de Natuurlijke Persoon
in de maatschappij. De grootheden onvoorwaardelijke liefde en absolute
vrijheid worden vervangen door voorwaardelijke privileges en relatieve
vrijheid.
Voorwaarlijke privileges: Per definitie kennen staten (overheden)
wereldwijd geen rechten toe aan mensen, omdat deze domweg
enkel jurisdictie hebben over Natuurlijke Personen.
Mensen zijn biologische entiteiten en Natuurlijke Personen
zijn strikt juridische entiteiten, aangemaakt aan de hand van de
geboorteakte. Aan Natuurlijke Personen worden bij wet rechten
verbonden onder voorwaarden dat men zich houdt aan de wet,
regels en verplichtingen. Doet men dat niet, dan vervallen die
bepaalde rechten. Het zijn dus geen rechten, maar privileges die
per definitie intrekbaar zijn.
Relatieve vrijheid: Volgens de staat (overheid) kennen wij veel
vrijheden. Alleen het Natuurrecht kent de aangeboren absolute vrijheid
die slechts beperkt wordt door de morele verantwoordelijkheid die het met
zich meebrengt. De staat beperkt de vrijheid door wetten, regels en
verplichtingen. Onderwerpt u zichzelf aan de ontelbare wetten, regels en
verplichtingen dan ben je dus per definitie niet vrij, want bij overtreding
wordt je opgesloten, financieel beroofd en/of gedood.
Sterker, als u onder dit systeem nog vrij voelt, dan stem je er automatisch
mee in om je te laten bestelen/belasten.
De enkele kruispunten in de levenswandel van de Natuurlijk Persoon
zijn de vierjaarlijkse stemrondes, waarin u kunt kiezen tussen 20 smaken
vanille. De vermeende volksvertegenwoordigers gaan dan voor u keuzes
maken tussen voorwaardelijke privileges en relatieve vrijheid.
Het enige overlappende tussen deze twee grootheden is. . . . wetten,
regels en verplichtingen. Het lijkt lekker duidelijk zo met “uw keuze”
in de overlapping maar wat u kwijt bent zijn uw rechten, uw vrijheid, uw
morele verantwoordelijkheid en daarmee uw levensenergie.
Wat u overhoudt zijn chaos, conflictsituaties en de dwang tot overleven.

     De vrije mensen komen bijeen om onze aangeboren rechten en
     vrijheden terug te nemen, door bewustwording te verspreiden en
     elkaar aan levensvreugde te helpen. Het zou wel heel raar zijn als
     dit niet iets voor u is. U bent van harte welkom.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu